Postavite pitanje

4 rack digital food smoker

Bradley Smoker je jedinstvena pušnica za kućnu upotrebu, koji se prodaje zajedno sa pratećim generatorom dima, u kojoj aromatizovani briketi sagorevaju na 20 minuta, tako da temperatura ne oscilira. (86126)
4-rack-digital-food-smoker-naslovna